Tuesday, September 28, 2010

Miniature Comparison (I) Eagle & Perry
Click for a bigger image
Tot i que la gama de miniatures napoleòniques que existeix en 28mm és una de les més àmplies del mercat és una mica difícil trobar-ne per a representar l'exercit espanyol. Suposo que el gran nombre d'unitats que van aparèixer durant el conflicte, les poques dades sobre uniformes d'algunes d'elles i que l'exèrcit va tenir algunes victòries i moltes derrotes les fa poc populars entre els dissenyadors i wargamers. Pràcticament només Front Rank i Elite es dediquen a l'exercit espanyol. Va ser una grata sorpresa veure que la casa anglesa Eagle havia renovat la gamma sobre l'exercit espanyol així que vaig decidir a comprar-ne algunes.

Vaig demanar 8 figures amb uniforme d'infanteria de línia,4 amb uniforme de granaders i 8 figures de milícia. De fet,la figura que em va moure a fer la comanda és la d'un somatent amb barretina: si és difícil trobar miniatures per als espanyols encara ho és mes de trobar-ne específicament de combatents catalans.

El servei de Eagle és molt correcte i van trigar unes dues setmanes en servir-me la comanda. Les figures estan ben proporcionades i medeixen 28mm del peu als ulls (les de Perry potser s'acosten més a 29mm). En comparar-les amb miniatures d'altres marques es veuen una mica més primes. Diria que tenen proporcions més realistes.

Les posicions son una mica estàtiques. Totes les referències que tinc estan marxant però sembla que al catàleg tenen figures disparant, recarregant, avançant... Tot i això la pagina web no te gaires fotos i no se ben be com son.

Tots els detalls estan correctament esculpits i no hi ha pràcticament rebaves de metall. Tot i això, va haver-hi un error de fabricació ja que dues baionetes van arribar la meitat de llargues del que haurien de ser així que les vaig haver de canviar per d'altres de la meva caixa de restes: dels fusells que venen a la matriu de cavalleria pesada de Perry.

Crec que l'escultor, Ian Mountain, ha fet una gran feina amb les cares. Algunes d'elles,sobretot la del somatent català estan molt ben aconseguides i va ser un plaer pintar-les.

Les figures es venen de forma individual a 0,9 lliures cadascuna. Un bon preu!

ENGLISH TEXT

Although the range of Napoleonic miniatures in 28mm is really big, its a little bit difficult to find miniatures for the Spanish Army. I suppose that the huge number of units that appeared, the scarce data related to some uniforms or the fact that the army had few victories and many disasters makes them less popular between designers and players. Only Front Rank and Elite have the Spanish army among their ranges so it was a great surprise to find that the English brand Eagle figures have renewed its Spanish Napoleonic army range. I decided to buy some of them.

I ordered 8 figures in line infantry uniform, 4 grenadiers and 8 militia figures. In fact the main reason to order the miniatures was the catalan militiamen in barretina (the typical catalan wool cap): If its difficult to find Spanish troops its even more difficult to find catalan ones.

Eagle has a correct sells service lasting for a couple of weeks to have the parcel at home. The figures are well proportioned and are 28mm in size from feet to eye (being the Perry ones maybe closer to 29mm). Compared with Perry miniatures they look a little more thin. Maybe they have more realistic proportions.

Maybe the figures are a little static. All the references I have are marching but in their catalog they have references firing, reloading, advancing... but since in the web page there are few photos I don't know exactly how they are.

All the details are well sculpt and there is practically no flash. However and error in production made two figures with half bayonet so I had to replace them for plastic ones of the French Heavy Cavalry box from Perry.

I believe that the sculptor, Ian Mountain, has done a great job with the faces specially with the catalan militiaman. Overall it was a pleasure to paint the miniatures.

The miniatures are sold individually at 0.9 pounds each one. Great price!