Thursday, June 30, 2011

Regimiento Irlandés Ultonia

Fou el tercer i últim regiment d’irlandesos que entrà al servei d’Espanya. El seu renom és “El Inmortal”.

1808

Després d’haver combatut durant la Guerra Gran el regiment queda de guarnició a Girona amb únicament 73 oficials y 351 soldats.

Juny: 1r Setge de Girona. El general Duhesme amb una divisió intenta prendre Girona per sorpresa i ataca la ciutat (19-21/06). El sergent major del regiment Enrique O’Donnell, acompanyat dels granaders i de la milícia de Girona (Cruzada Gerundense) efectua una sortida i rebutja els francesos de les torres de Sant Lluís, Sant Narcís i Sant Daniel. Els francesos es retiren cap a Barcelona.

Juliol-Agost: 2n Setge de Girona (21/07-16/08). En una sortida (16/08) tropes del regiment claven l’artilleria que estava obrint bretxa al castell de Montjuic i provoquen la retirada francesa.

Octubre: El regiment es reorganitzat amb nous reclutes arribant a 300 homes agrupats en dos batallons. Passa a la divisió d’Avantguarda a l’Empordà.

Novembre-Desembre: 8 oficials y 118 homes són enviats a defensar Roses on combaten durant el setge (07/11-05/12). 30 baixes i la resta del destacament feta presonera.

1809

El regiment queda reduït a 213 homes que protegeixen Girona. Un petit destacament és enviat a Tarragona.

3r setge de Girona 2/05-11/12

Juny: Sortida contra els atrinxeraments enemics (17/06). Un destacament creua les línies enemigues, arriba fins a Hostalric i torna a entrar a Girona amb 200 homes de reforç (20/06).

Agost: El mateix destacament torna a sortir fins a Hostalric i amb les tropes que allí hi havia combat a Banyoles (16/08). Aquest destacament no torna a entrar a Girona.

Setembre: Sortida per clavar l’artilleria enemiga (1/09), sortida per protegir l’entrada d’un comboi (05/09). El destacament exterior combat a Bàscara i ajuda a entrar un nou comboi. EL MOMENT DE GLORIA: Durant el que es coneix com El Gran Dia de Girona (19/09) rebutja l’assalt als baluards d’Alemanys i de Santa Llúcia. El Coronel Rodolfo Marshall mort a la bretxa. Les tropes exteriors entren l’últim comboi a la plaça (26/09).

Desembre: El MOMENT DE DESGRÀCIA: Girona es rendeix després d’un setge de més de 5 mesos. Les restes del regiment son fets presoners i internats a França. Es perden tres banderes.

1810

A partir dels destacaments que havien quedat a l’exterior es funda el “Batallón de distinguidos de Ultonia” que combat fins al final de la guerra.

ENGLISH TEXT

It was the third and last Irish regiment that entered in Spanish service. It was nicknamed “The Immortal”.

1808

After having fought in the war against the French Republic, the regiment remained in garrison duty in Girona (Gerona in Spanish) with only 73 officers and 351 soldiers.

June: 1st Siege of Girona. General Duhesme, with one division (mainly Italians), tried a surprise against the city (19-21/06). The mayor of the regiment Enrique O’Donnell, with the grenadiers and the militia (Cruzada Gerundense) makes a sortie and attack the French at the towers of Sant Lluís, Sant Narcís and Sant Daniel. The French retreat towards Barcelona.

July-August: 2nd Siege of Girona (21/07-16/08). In a sortie (16/08) troops of the regiment spike the French artillery which was breaching the walls of Montjuic Castle thus provoking the French retreat.

October: The regiment is reorganized into 300 men grouped in two battalions.

November-December: 8 officers and 118 soldiers are sent to defend Roses (Rosas in Spanish) where they fight during the siege (07/11-05/12). The whole detachment minus 30 dead become prisoners of war.

1809

The regiment is reduced to 213 officers and soldiers in Girona. A tiny detachment is sent to Tarragona.

3rd siege of Girona 2/05-11/12

June: Sortie against the French entrenchments (17/06). A detachment crosses the besieging lines, arrives at the fortress of Hostalric and returns to Girona with 200 men of reinforcements (20/06).

August: The same detachment arrives again at Hostalric and joins the troops there fighting at Banyoles (16/08). The detachment remains outside the city of Girona.

September: Sortie to spike the French artillery (1/09), sortie to protect a supply train that enters the city (05/09). The outer detachment fights at Bàscara helping in the entrance of a new supply train. MOMENT OF GLORY: During what is known as the Great Day of Girona (19/09) defends the bastions of Alemanys and Santa Llúcia against the French assault. The colonel Rodolfo Marshall dies in the breach. The outer troops enter the last supply train into the city (26/09).

December: MOMENT OF DISGRACE: Girona surrenders after a long siege (more than 5 months). What remains of the regiment is made prisoner of war. Three flags are lost to the enemy.

1810

With the detachments that remained outside the city and new recruits the new regiment “Batallón de Distinguidos de Ultonia” is founded. The regiment fights until the end of the war.

1 comment:

  1. FELICITATS PER EL REPORTATGE, PRECISAMENT FÁ POC VAIG ACABAR DE PINTAR EL REGIMENT COMENTAT:

    http://napoleonics.directorio-foros.com/t130-regimiento-de-inf-de-linea-ultonia

    SALUTACIONS

    ReplyDelete